แสดง 1 รายการ

น้ำยาฆ่าเชื้อ

น้ำยาฆ่าเชื้อ

BESCON P-A มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ ค่า pH 7.8-8.8 เป็นน้ำยาสีใสและไม่มีกลิ่น ทำลายเชื้อโรคจากคุณสมบัติของน้ำยา โดยประจุไฟฟ้า บวก (Cat-ion) และประจุไฟฟ้าลบ (An-ion) มีฤทธิ์ลดแรงตึงผิวของผนังเซลล์ ทำให้เซลล์แตกสลายหรือทำให้ผนังเซลล์เหี่ยวย่นผิดปกติจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้